Corona restriktioner 


Kildeskovshallen har begrænset kapacitet med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer på området. Restriktioner tilrettes løbende de fra regeringen og sundhedsmyndighederne givne anbefalinger og retningslinjer..

Hvis du/dit barn er syg eller viser symptomer på COVID-19, skal du/dit barn blive hjemme.


Corona retningslinjer og restriktioner i Kildeskovshallen: 

 

 • Følg sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne og hold afstand.
 • Følg opslag i svømmehallen - også om mundbind som kun er undtaget når du  er iført badetøj.
 • Følg angivelser af max. antal personer i lokaler og i bassiner. Undgå venligst unødvendig ophold i omklædningsrum, på tilskuerpladser og i forhal.
 • Bemærk at det for forældre til elever generelt ikke er muligt at opholde sig omkring bassiner eller på tilskuerpladser mens der undervises.
 • På hold hvor én voksen er med barnet i vandet, er det kun muligt at deltage med én voksen. Det er ikke muligt at skifte voksen undervejs i lektionen, og det er ikke muligt for en anden voksen at være til stede ved bassinet - hverken før, under og efter undervisningen.  .  
 • Dit hold bliver måske delt op i to - et X og et Y hold, hvor X kun træner i ulige uger og Y kun i lige uger. 
 • Det er ikke muligt at benytte sauna eller andre bassiner før og efter undervisning. 
 • Der kan ske ændringer i undervisningen, undervisningslokation (bassin) eller underviser med meget kort, eller slet ingen, varsel, da vi til enhver tid skal tilpasse os svømmehallens gældende restriktioner og ændringer, samt det at vores undervisere ved enhver form for symptomer skal blive hjemme indtil der forelægger en negativ corona test. 
 • Alle rekvisitter skal rengøres hver gang en elev har brugt dem. Tid til rengøring indgår i undervisningstiden. Undervisningstiden vil derfor være forkortet. Elever på voksenhold kan hjælpe med denne proces, mens underviseren på børnehold alene vil foretage denne rengøring. 
 • Der må godt medbringes egne rengjorte svømmerekvisitter (f.eks. pullboy, plader o.lign.).
 • Det er ikke muligt at låne våddragter. Egne våddragter må gerne benyttes.
 • Begrænset antal tilgængelige skabe i omklædningsrummene. Hver anden skab kan være aflåst.
 • Kabineomklædningsrummene er aflåst
 • Saunaerne og koldtvandsbassiner er lukket
 • Håndsprit er tilgængeligt på vej ind og ud af svømmehallen.
 • Der udlejes ikke badetøj eller håndklæder.
 • Svømmehallen følger Miljøstyrelsens nyeste retninglinje om højere klorværdi. Desinfektion med klor efter gældende kvalitetskrav for klor på ca. 1 mg/L og en pH-værdi på 7 vil slå de mest hyppige mikroorganismer ihjel. For at skabe et trygt bademiljø, er dette trådt i kraft i alle bassinerne i Kildeskovshallen. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om forhøjet klorværdi

Kildeskov Svøm og Seniorsport åbner op for alle hold torsdag d. 6. maj - alle over 18 skal vise corona pas

Torsdag d. 6. maj åbner vi op for alle hold. Alle over 18 år skal vise coronapas. 

Det er tilladt at ledsage små børn gennem omklædningen og følge dem til bassinet, men Kildeskovshallen skal forlades mens der undervises. Kun på småbørnshold kan det tillades at være nær bassinet mens der undervises. Forældre der ledsager små børn og babyer skal også vise corona pas ved indgangen. Børn og babyer skal ikke vise coronapas.

Vi henviser til så vidt det er muligt til at forældre siger farvel udenfor, og venter udenfor mens der undervises. 

Der vil stå en medarbejder fra Kildeskovshallen ved indgangen til Kildeskovshallen og tjekke coronapas - husk id som også skal vises. 

Læs mere om corona pas her: https://www.sundhed.dk/borger/corona/coronapas/

Bemærk at: 

 • Kildeskovshallens svømmehal åbner for almindelige betalende gæster i morgen torsdag d. 6. maj, og det vil igen være muligt at benytte andre bassin efter undervisning, HVIS der er plads og bassinerne er åbne. 
 • Indgang til omklædning kan ske 15 min før undervisningstid begynder, og vi vil opfordre på at man gør sig færdig i omklædningen så hurtigt som muligt, for at undgå "propper" og trængsel i omklædningen.  
 • Hold god afstand i svømmehallens omklædning og bruserum, og vent med at gå ind hvis der ser ud til at være trængsel. Find et skab og en bruser med god afstand til andre. 
 •  
 • Gymnastik udøvere skal bære mundbind frem til undervisningsstedet.
 • Ledsagere skal bære mundbind og svømmelever skal bære mundbind fra Kildeskovshallens indgang frem til omklædningsrummet og når dette forlades igen efter endt undervisning. 

 

Læs om kompensation for mistet undervisning  HER