Corona restriktioner 


Kildeskovshallen har begrænset kapacitet med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer på området. Restriktioner tilrettes løbende de fra regeringen og sundhedsmyndighederne givne anbefalinger og retningslinjer..

Hvis du/dit barn er syg eller viser symptomer på COVID-19, skal du/dit barn blive hjemme.


Corona retningslinjer og restriktioner i Kildeskovshallen: 

 

 • Følg sundhedsstyrelsens retningslinjer om god hygiejne og hold afstand.
 • Følg opslag i svømmehallen - også om mundbind som kun er undtaget når du sidder ned i cafeen eller er iført badetøj.
 • Følg angivelser af max. antal personer i lokaler og i bassiner. Undgå venligst unødvendig ophold i omklædningsrum, på tilskuerpladser og i forhal.
 • Bemærk at det for forældre til elever ikke er muligt at opholde sig omkring bassiner eller på tilskuerpladser mens der undervises.
 • På hold hvor én voksen er med barnet i vandet, er det kun muligt at deltage med én voksen. Det er ikke muligt at skifte voksen undervejs i lektionen, og det er ikke muligt for en anden voksen at være til stede ved bassinet - hverken før, under og efter undervisningen.  .  
 • Dit hold bliver måske delt op i to - et X og et Y hold, hvor X kun træner i ulige uger og Y kun i lige uger. 
 • Det er højst sandsynligt ikke muligt at benytte andre bassiner før og efter undervisning. Efter endt undervisning skal en livredder give lov til eventuel benyttelse af andre bassiner - denne adgang kan ikke gives af underviseren, og livredderens anvisninger skal følges. 
 • Der kan ske ændringer i undervisningen, undervisningslokation (bassin) eller underviser med meget kort, eller slet ingen, varsel, da vi til enhver tid skal tilpasse os svømmehallens gældende restriktioner og ændringer, samt det at vores undervisere ved enhver form for symptomer skal blive hjemme indtil der forelægger en negativ corona test. 
 • Alle rekvisitter skal rengøres hver gang en elev har brugt dem. Tid til rengøring indgår i undervisningstiden. Undervisningstiden vil derfor være forkortet. Elever på voksenhold kan hjælpe med denne proces, mens underviseren på børnehold alene vil foretage denne rengøring. 
 • Der må godt medbringes egne rengjorte svømmerekvisitter (f.eks. pullboy, plader o.lign.).
 • Det er ikke muligt at låne våddragter. Egne våddragter må gerne benyttes.
 • Begrænset antal tilgængelige skabe i omklædningsrummene. Hver anden skab er aflåst.
 • Kabineomklædningsrummene er aflåst
 • Saunaerne og koldtvandsbassiner er lukket
 • Håndsprit er tilgængeligt på vej ind og ud af svømmehallen.
 • Der udlejes ikke badetøj eller håndklæder.
 • Svømmehallen følger Miljøstyrelsens nyeste retninglinje om højere klorværdi. Desinfektion med klor efter gældende kvalitetskrav for klor på ca. 1 mg/L og en pH-værdi på 7 vil slå de mest hyppige mikroorganismer ihjel. For at skabe et trygt bademiljø, er dette trådt i kraft i alle bassinerne i Kildeskovshallen. Læs på Miljøstyrelsens hjemmeside om forhøjet klorværdi